Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za primanje polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, i to za: 


1) Stručnog suradnika/ stručnu suradnicu u Referadi za cjeloživotno učenje


Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12 i 16/17) i dodatne uvjete: 


-diplomski sveučilišni studij ekonomije - VSS; magistar/ra ekonomije (mag.oec.),
-nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava.


Potrebna znanja i vještine
:
- poznavanje engleskog jezika; 
- poznavanje rada na računalu.


Prijavi na natječaj prilaže se životopis, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu i dokaz o zadovoljavanju općih i posebnih uvjeta natječaja. Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održi razgovore.


Prijave na natječaj pristupnici moraju dostaviti u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na adresu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ – stručno osposobljavanje za rad". 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree