Student & Alumni testimonials

Student & Alumni testimonials

(available only in the Croatian language)

„Pohađanje Vašeg kolegija potvrdilo mi je tezu da se uvijek može više i bolje, te da je učenje neprekinuti proces koji traje cijeli život!"
Gordana Božić, I generacija
 
„Izvrsna predavanja, odlične debate s izmjenama znanja, iskustva i mišljenja, nova stečena znanja, ugodno druženje” 
Damir Hört, I generacija
 
„Učenje kroz analizu 'živih slučajeva' u konkretnim poduzećima”
Silvija Barić, I generacija
 
„Nakon 10-godišnjeg rada u struci na usko specijaliziranim poslovima odlučila sam da je vrijeme da provjerim što je novoga u znanosti, podsjetim se na činjenice koje sam usvojila, a zaboravila, te razmijenim iskustva s ljudima koji se bave srodnim poslovima. Ukratko, da pređem na višu razinu struke. Stoga sam upisala Poslijediplomski studij kontrolinga. Kroz predavanja vrsnih stručnjaka, timski rad i razmjenu iskustava a sve u ugodnoj atmosferi i međusobnom uvažavanju, moja očekivanja su ispunjena. Primjenjujem naučeno i održavam veze s kolegicama iz generacije i mogu reći da je ovaj studij bio prvi siguran korak na putu prema izvrsnosti."
Sonja Brajković, II generacija 
 
„Neprocjenjivo bogatstvo stručnog iskustva s izvrsnim predavačima”
Elena Voivoda, III genaracija
 
”Kroz predavanja vrsnih stručnjaka, timski rad i razmjenu iskustava a sve u ugodnoj atmosferi i međusobnom uvažavanju, moja očekivanja su ispunjena.”
Petrovka Dejanović, IV generacija       
 
 
„S obzirom da svoj dosadašnji profesionalni razvoj temeljim upravo na području kontrolinga te da u njemu vidim i budući napredak, poslijediplomski specijalistički studij kontrolinga nametnuo se kao pravi izbor. Osim teorijske podloge ali i najnovijih metoda prezentiranih od strane nositelja kolegija te iskustva i informacija dobivenih od kolega, iznimno mogu pohvaliti gostujuća predavanja iz kojih sam dobila uvid u konkretna postupanja i organizaciju u praksi. "
Jelena Perko, V genracija
 
„Najveći dobitak poslijediplomskog specijalističkog studija Kontroling je praktično znanje i iskustvo vanjskih predavača te pojedinih profesora. Stečeno znanje je vrlo korisno i primjenjivo u praksi."
Ivan Veličan, V generacija
 
„Organizacija programa poslijediplomskog specijalističkog studija Kontroling, njegova realizacija i koncept u potpunosti su ispunili moja očekivanja. Uz vrlo kvalitetan izvedbeni plan i program, pohvalio bih mnogobrojne goste predavače čija su se predavanja temeljila na znanjima iz prakse. Interaktivnost u nastavi i diskusije o pojedinim temama dale su odgovor na mnoga dvojbena pitanja. Pohađanjem specijalističkog studija stekao sam mnoga teorijska, praktična i specifična znanja koja ću primijeniti u budućim poslovnim aktivnostima."
Dario Mužić, V generacija
 
„Vrijedno iskustvo, korisna i interesantna predavanja s izvrsnim predavačima, stečena praktična znanja koja olakšavaju i unapređuju svakodnevne poslove kontrolera." 
Andrej Filčić, VI generacija
 
"PSS Kontroling je interaktivan studij, s aktualnim informacijama, koje predaju vrsni profesori i stručnjaci iz prakse, te nadograđuje postojeća znanja vještinama koje su vrlo korisne kako u poslovnom svijetu tako i u individualnom razvoju i rastu poslovanju."
Josip Tičić, VI generacija
 
„Upisivanje PSS Kontrolinga bila je jedna od najbolji odluka za moju karijeru. Osim specifičnih znanja koje ovaj fakultet nudi i koja svakodnevno primjenjujem u poslu, upoznala sam drage kolege s kojima dijelim zajedničke interese i zbog kojih je pohađanje ovog studija bilo još zabavnije.”
Nika Dorčić, VII. generacija 
 
„Ulaganje u daljnje obrazovanje, učenje na drugačiji i zanimljiviji način, bolje upoznavanje kako sebe tako i svoje okoline, neprocjenjiva je stavka budućeg razvoja i napredovanja svakog pojedinca.            
PSS Kontroling omogućuje sve to!"
Sanja Rakocija, VII generacija
 
„Studij PPS Kontrolinga objedinjava kvalitetan program, visoke akademske standarde, stručne predavače sa međunarodnim poslovnim iskustvom te time otvara nove vidike svojim polaznicima."
Ivan Šabić, VIII generacija
 
"Kroz nastavu se konstantno kombinira znanstvena teorija sa realnim primjerima praktične primjene, potiče na usvajanje znanja kroz modele vlastitog, ili šireg, poznatog poslovnog okruženja, a sve da bi se u bliskosti poznatog stvorili ugodni temelji za prihvaćanje novog znanja. Dinamika, mjesečni raspored i intenzitet predavanja  je vrlo prihvatljiv za zaposlene polaznike programa. Grupa polaznika je podržavajuća i motivirajuća, sa zaista primjernim konceptom međusobne suradnje. Odvijanje programa je dobro organizirano i  vođeno, od same nastave do ispita, a i preko brige oko banalnih detalja vanjskih polaznika (kao npr. parking, prehrana, nastavni materijali...) o čemu također, između ostalog, skrbi Voditeljica programa prof. Vitezić, vrlo inspirativna i osoba velike energije. Kao zagovornica teze cjeloživotnog učenja, mislim da je ovaj program usavršavanja znanja i prakse preporučiv za bilo koju radnu fazu života. "
Tatjana Kostel, VIII generacija 
Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree