Tražimo doktorskog studenta u području Ekonomike zdravstva - predbilježbe

Tražimo doktorskog studenta u području Ekonomike zdravstva - predbilježbe

Tijekom siječnja 2020. godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisat će se natječaj za zapošljavanje doktorskog studenta u području Ekonomike zdravstva u trajanju od 4 godine (puno radno vrijeme). Očekivani neto mjesečni dohodak nešto viši od 7000 kuna. 
Doktorski student zapošljava se na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost kojeg vodi doc.dr.sc. Ana Bobinac. Projekt se bavi vrlo aktualnim pitanjima financiranja lijekova u Hrvatskoj te kao takav nudi kandidatu znanja koja se kasnije mogu vrlo izravno primijeniti u praksi. 
Tijekom prosinca 2019. godine primamo predbilježbe zainteresiranih kandidata i kandidatkinja! 

Kratki opis projekta:
Pritisak na proračune zdravstvenih sustava raste diljem svijeta. Sve veća dostupnost novih, inovativnih zdravstvenih tehnologija, uključujući i skupe lijekove, značajno pridonosi ovom pritisku. Rasprave o tome treba li financirati skupe lijekove ili ne, i za koje skupine pacijenata, kao i pritisak javnosti koji prati takve rasprave, naglašavaju potrebu za razvojem i daljnjim poboljšanjem alata za odlučivanje u zdravstvu. Ti alati mogu pridonijeti sve transparentnijem i sustavnijem odlučivanju o financiranju zdravstva i određivanju prioriteta u financiranju zdravstvene skrbi. Jedan od alata koji pomaže u odlučivanju u zdravstvu su ekonomske procjene zdravstvenih tehnologija (gdje se „tehnologije" mogu odnositi na lijekove, dijagnostičke alate, intervencije u javnom zdravstvu). Ekonomske evaluacije pružaju okvir unutar kojeg se mogu analizirati dokazi o troškovima i učincima alternativnih zdravstvenih tehnologija kako bi se odgovorilo na pitanje: je li dotična zdravstvena tehnologija troškovno-učinkovita i trebamo li ju financirati iz javnog zdravstvenog proračuna? 
Projektom se žele adresirati tri važna pitanja. Prvo, istraživanjem se želi doprinijeti pravilnijem tumačenju rezultata ekonomskih procjena i to tako da ćemo istražiti i izračunati društvenu monetarnu vrijednost jedne jedinice zdravstvene koristi, odnosno empirijski utvrditi visinu praga isplativosti ulaganja u zdravstvene tehnologije u Hrvatskoj. Drugo, istražit ćemo vrijednost malih zdravstvenih koristi ostvarenih na kraju života terminalno bolesnih pacijenata te svrsishodnost ulaganja javnog novca u skupe intervencije koje donose tek marginalne zdravstvene koristi, ali i istražiti prihvatljivost omjera troškova i koristi u zdravstvu u Hrvatskoj. Treće, analizirat ćemo troškovnu-učinkovitost skupih lijekova koji se financiraju u Hrvatskoj te istražiti učinak povezivanja koristi koje ti lijekovi donose s načinom utvrđivanja njihove cijene (value-based pricing). 

Obveze doktorskog studenta: 
- doktorirati u roku od 4 godine
- pohađati doktorsku školu Ekonomskog fakulteta u Rijeci 
- sudjelovati u izradi upitnika za prikupljanje podataka, sintezi i analizi prikupljenih podataka; modeliranju i svim drugim istraživačkim aktivnostima predviđenima projektom; 
- sudjelovati u pisanju izvješća i pripremi 4 znanstvena rada za objavu u znanstvenim časopisima
- sudjelovati na međunarodnim konferencijama 
- suorganizirati radionice 
- pohađati 2 tečaja u inozemstvu u području Ekonomike zdravstva.

Kakvog kandidata/kandidatkinju tražimo? Tražimo osobu koja: 
1. tečno vlada engleskim jezikom u govoru, čitanju i pisanju;
2. educirana je u području kvantitativnih analiza ili ima izraženu sklonost kvantitativnim istraživanjima (statistika i ekonometrija);
3. završen magisterij u području ekonomije (i srodnih znanosti), statistike/matematike ili biomedicinskih znanosti;
4. ima iskustva s pisanjem izvještaja i po mogućnosti znanstvenih i stručnih radova 
5. dobro poznavanje programa Excel i po mogućnosti statističkih programa (SPSS; STATA)
6. visoko je organizirana, samostalna, odgovorna i motivirana.
7. po mogućnosti ima određeno radno iskustvo (nije uvjet, ali je poželjno). 

Postupak odabira kandidata 
Tijekom prosinca 2019. godine pozivamo zainteresirane kandidate i kandidatkinje da iskažu interes za radno mjesto doktorskog studenta na ovom projektu. U tu svrhu, molimo Vas da ispunite obrazac , a koji uključuje i CV (EU format) u kojem je potrebno navesti obrazovanje, radno iskustvo te sve relevantne kompetencije. Kada se raspiše službeni natječaj tijekom siječnja 2020. godine, svi kandidati koji su iskazali interes biti će pozvani prijaviti se na natječaj.  

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree