Upisi na diplomski ONLINE studij za građane EU

Upisi na diplomski ONLINE studij za građane EU

       
   Diplomski studij - upisi na ONLINE studij
 
Prijave za upis na Diplomski studij primati će se putem maila prijavediplomski@efri.hr u periodu  13.09.- 22.09.2021. do 15:00 sati.


Dokumenti koje je potrebno poslati na mail prijavediplomski@efri.hr  su:

-          Ispunjeni Prijavni list 
-          Dopunska isprava o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju ekonomije ili poslovne ekonomije,

ILI

-          Potvrda o završenom Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Razlikovni program Ekonomskog fakulteta u Rijeci).

Rang lista kandidata (rezultati razredbenog postupka) bit će objavljena 24.09.2021 u 15:00 na mrežnim stranicama Fakulteta www.efri.uniri.hr (Studijski program - Diplomski studij – Upisi)

Upisi će se održati od 27.09-29.09.2021. prema informacijama objavljenim s rezultatima razredbenog postupka.  Podatke za uplatu  i datume upisa možete potražiti OVDJE


Referada za preddiplomski i diplomski studij

Vladimir Trninić, mag.oec.

Elektronička pošta

Telefon: 051 355 113


Radno vrijeme STRUČNE SLUŽBE

Kontakti STRUČNE SLUŽBE


 

Undergraduate studies Graduate studies Postgraduate studies Study Programs in English

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree