Upute za sve osobe koje borave u zgradi Fakulteta

Upute za sve osobe koje borave u zgradi Fakulteta

Obvezno je  MJERENJE TEMPERATURE prije dolaska na predavanja/ ulaska u zgradu. Temperatura viša od 37.2 C smatra se povišenom tjelesnom temperaturom te nije dozvoljen ulazak u zgradu.

MJERENJE TEMPERATURE termalnom kamerom na ulasku u zgradu Fakulteta dodatna je preventivna mjera kojom se kontroliraju eventualni simptomi pojedinaca koji ulaze u zajednički zatvoreni prostor Fakulteta, a mogli bi upućivati na eventualnu zarazu virusom SARS-CoV-2.  Očitana tjelesna temperatura pojedinaca neće biti predmetom dokumentirane građe niti će na bilo koji način se koristiti osobni podatci u tu svrhu. 

Obvezno je NOŠENJE MASKI za vrijeme boravka u zgradi kako bi spriječili nepotrebnom izlaganju riziku studenata i zaposlenika Fakulteta.
 
Svako sudjelovanje u fizičkim izvođenju kolegija bit će evidentirano popisom studenata (ime i prezime) koji su prisutni u određenom terminu. Isti će biti pohranjen na rok od 4 tjedna i koristit će se isključivo u slučaju pojave virusa i komunikacije prema nadležnim epidemiološkim tijelima.

ZA vrijeme boravka u zgradi potrebno je držati socijalnu distancu od najmanje 1,5 m. 
  

Ako ste boravili u zgradi Fakulteta, a potvrđena vam je zaraze virusom SARS-CoV-2 molim vas da o tome obavijestite:

Tatjanu Pavičić, dipl. iur.

tatajana.pavicic@efri.hr

051 355 105

Calendar

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree